Aplikasi Geogrid pada Jalan

1. Pendahuluan Geogrid merupakan lembaran berbentuk rakit yang berlubang-lubang dihamparkan di atas tanah dasar untuk menciptkan strukt tanah yang lebih kuat. Geogrid lebih berfungsi sebagai tulangan atau perkuatan dan tidak memiliki sifat-sifat pada material...